Kategorie
Bez kategorii

Stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa i wysokiej klasy kancelarie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa musi zostać dokonane przez odpowiednią władzę na obu poziomach: sądy cywilne rozwiązują umowę prawną, a następnie sądy kościelne stwierdzają, że sakramentalny węzeł małżeński nie zostałby stworzony przez Boga, gdyby czegoś brakowało w zgoda wyrażona przez którekolwiek z małżonków. Zatem sakrament małżeństwa nie został „stworzony” przez Boga i dlatego mówi się o jego nieważności – o unieważnieniu.

Każdy katolik, który jest w separacji lub jest rozwiedziony ze swoim współmałżonkiem, może złożyć wniosek, pod warunkiem, że wszystkie możliwe środki pojednania zostały wypróbowane i zawiodły. Czasami zdarza się, że niekatolik, który jest rozwiedziony, teraz chce poślubić katoliczkę. Ponieważ Kościół katolicki podtrzymuje ważność większości małżeństw, konieczne byłoby, aby taka osoba zbadała swoje wcześniejsze małżeństwo przez Katolicki Trybunał Małżeński i uzyskała stwierdzenie nieważności, aby mogła teraz poślubić katolika.

Pytania zadawane przez Trybunał którego zadaniem jest stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa będą się nieco różnić od pytań zadawanych przez sąd cywilny. Celem jest ustalenie, czy istniał jakikolwiek czynnik ograniczający pełną i świadomą zgodę. Niektóre z czynników na stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa mogą być następujące:

Młodość i niedojrzałość;
Okoliczności zewnętrzne (np. ciąża, rodzina lub inne naciski);
Niewystarczająca znajomość drugiej osoby;
Niewystarczająca wiedza na temat obowiązków, jakie naprawdę niesie ze sobą małżeństwo.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Warszawie – pomożemy Ci je uzyskać!