Kategorie
Bez kategorii

Zleć nam faktoring mazowieckie w Warszawie!

Dużą różnicą pomiędzy ubezpieczeniem kredytu kupieckiego a faktoringiem w Warszawie, woj. mazowieckie jest to, że faktoring niekoniecznie jest sposobem na zabezpieczenie firmy przed ryzykiem braku spłaty. Dzieje się tak dlatego, że większość firm faktoringowych to „faktorzy regresu”.

Faktoring mazowieckie z regresem a faktoring bez regresu
Istnieją dwa rodzaje faktoringu fakturowego: z regresem i bez regresu. Zanim zdecydujesz się na współpracę z firmą faktoringową, warto poznać różnicę pomiędzy obiema opcjami.

Faktoring mazowieckie z regresem:
Umowa faktoringu stanowi, że po wygaśnięciu warunków pierwotnej faktury i dłużniku odmawiającym zapłaty, musisz odkupić tę fakturę od firmy i musisz samodzielnie kontynuować dochodzenie długu.

Faktoring mazowieckie bez regresu:
Bardzo rzadko zdarza się współpracować z firmą, która nie korzysta z faktorów regresu. Ci, którzy oferują faktoring bez regresu, zazwyczaj pobierają niezwykle wysokie opłaty – i płacą za nieściągalny dług tylko wtedy, gdy jest on spowodowany bankructwem. Jeśli klient po prostu odmówi zapłaty lub zniknie, nadal musisz odkupić jego fakturę od firmy faktoringowej.

Zasadniczo nie można mieć nadziei na pozbycie się nieściągalnego długu poprzez przeniesienie go na firmę faktoringową.
Korzystając z firmy faktoringowej, możesz szybciej uzyskać dostęp do należnych Ci pieniędzy i wykorzystać je na operacje i inne potrzeby biznesowe. Tylko nie myśl, że będziesz w stanie „zrzucić” nieściągalny dług za pomocą faktoringu na fakturze – zastosowanie „czynników regresu” oznacza, że jest to po prostu niemożliwe.