Kategorie
Bez kategorii

Agroturystyka Kaszuby zaprasza – bogata oferta dla całych rodzin!

Chociaż definicje agroturystyki na Kaszubach różnią się w różnych kontekstach i lokalizacjach, panuje zgoda co do tego, że u jej podstaw leżą działania w gospodarstwach rolnych skoncentrowane na rolnictwie. Agroturystyka często koncentruje się na doświadczeniu i miejscu; jednak namacalne produkty rolne mogą odgrywać rolę w spotkaniach odwiedzających. Odnosząc się do francuskiej koncepcji les produits du terroir, co z grubsza oznacza „smak miejsca”, szeroka definicja terroir jest ważnym pojęciem ściśle związanym z agroturystyką, ponieważ farmy w USA, Europie i miejscach na całym świecie podkreślają swoją wyjątkową kulturę, tradycje kulinarne, estetykę krajobrazu i geografię kulturową.

Agroturystyka Kaszuby, rozwijający się segment branży turystycznej, była napędzana przez restrukturyzację rolnictwa, ruch w kierunku rolnictwa wielofunkcyjnego, zwiększone dochody uznaniowe i popyt na wiejskie doświadczenia. W tym eseju dokonano przeglądu różnych reakcji agroturystyki na restrukturyzację rolnictwa. W Unii Europejskiej (UE) polityka rozwoju obszarów wiejskich i finansowanie dostosowania strukturalnego umożliwiły rolnikom, wielu z obszarów peryferyjnych, wykorzystanie historycznych struktur, które można przekształcić w obiekty noclegowe dla turystów.

W krajach osadniczych, w których agroturystyka była w mniejszym stopniu wspierana dotacjami marketingowymi, polowania na ranczach i codzienne zajęcia w gospodarstwach podmiejskich odpowiednio wykorzystują dziką przyrodę i dostępność dla dużych populacji miejskich. Motywacje producentów w agroturystyce mają zarówno charakter społeczny, jak i ekonomiczny. Agroturystyka Kaszuby może stanowić ekonomiczne uzasadnienie utrzymywania ziemi w rolnictwie, ale ważne są również uzasadnienia stylu życia, w tym chęć życia na wsi, spędzania czasu z rodziną i niezależności. Korzyści ekonomiczne z agroturystyki mogą się znacznie różnić w zależności od poziomu inwestycji i podkreślanych działań. Działalność gospodarcza, która wydłuża sezon bezpośredniej sprzedaży detalicznej produktów wtórnych o wartości dodanej wytwarzanych w gospodarstwie i/lub sprzedawanych w sklepach detalicznych na terenie gospodarstwa, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Agroturystyka Kaszuby zaprasza!