Kategorie
Bez kategorii

Co oferuje agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby?

Działalność jaką jest agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby może zapewnić dodatkowy dochód niezbędny do zachowania małych i średnich gospodarstw rolnych, rancz i społeczności wiejskich. Można go promować jako miejsce, w którym lokalni mieszkańcy i turyści mogą doświadczyć bezpośredniego kontaktu i interakcji z rolnictwem i zasobami naturalnymi. Rosnąca interakcja społeczna z lokalnymi farmami i ranczami może promować zrozumienie i uznanie dla krajobrazów roboczych, które pomagają zachować lub zwiększyć zasoby naturalne. Długoterminowa równowaga agroturystyki zależy od zachowania jakości środowiska naturalnego, w tym produktywnego rolnictwa.

Określa się sześć podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju agroturystyki – autentyczność, zabawę, wartości, relacje, uczenie się i zaangażowanie. Wielu operatorów których celem jest agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby wyraża chęć edukowania odwiedzających lub jako narzędzie dotarcia do społeczności jako jeden z kluczowych czynników motywujących do wdrażania i zarządzania działaniami ukierunkowanymi na turystykę. Ogromna większość populacji kaszub nie jest bezpośrednio zaangażowana w rolnictwo;

Wysiłki agroturystyczne na Kaszubach dają tym osobom możliwość zaangażowania się w ich lokalny system żywnościowy. Tego typu interakcje mogą umożliwić jednostkom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów żywieniowych i stylu życia, a także zwiększyć zasięg poparcia dla obszarów wiejskich wśród mieszkańców miast w jakich rozwija się agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby.