Kategorie
Bez kategorii

Transport drobnicy z Chin a żywność, chemia, maszyny i urządzenia

Starsze statki międzypokładowe i drobnicowce miały stalowe knagi zamontowane w ramach na poziomie międzypokładu, aby można było na nich mocować i podpierać drewniane listwy. Dzięki temu transport drobnicy z Chin mógł korzystać z ulepszonej cyrkulacji powietrza. W tym samym obszarze znajdowałoby się kilka wentylatorów zapewniających naturalną lub wymuszoną wentylację ładunku. Na poziomie międzypokładów można było również znaleźć ciągłą przegrodę środkową o wytrzymałej konstrukcji. Nadstawy dolnych ładowni (w zależności od szlaków handlowych statku) mogły być wyposażone w prowadnice kontenerów. W miejscach, w których krzywizna kadłuba uniemożliwiała umieszczenie kontenera na poziomie zbiornika, można było wyposażyć stalowe ramy (tworzące stołki), na których można było składować kontenery, jako poziom drugiego poziomu. Można było znaleźć drewniane poszycie pokrywające grodzie i podobnie ciężkie drewniane listwy zamontowane w kwadracie włazu.

Czym charakteryzuje się transport drobnicy z Chin?
Od maszyn i urządzeń po żywność i pojazdy, statki są modyfikowane do obsługi różnego rodzaju towarów. Ropa naftowa, gazy paliwowe, takie jak LNG i CNG, minerały i rudy wymagają własnych typów statków, które są specjalnie skonstruowane, aby sprostać wyzwaniom związanym z tymi lotnymi towarami.

Niebezpieczeństwo transportu drobnicy z Chin, transportu ładunku niezoptymalizowanymi środkami, tj. statkami niezbudowanymi do obsługi tego ładunku, obejmuje zachowania lotne, pożar, psucie się żywności, rozwój bakterii i grzybów itp. Dlatego należy zachować ostrożność przy wynajmie lub dzierżawie statków do transportu drobnicy z Chin aby upewnić się, że wybrano odpowiedni typ statku. W tym artykule przyjrzymy się różnym towarom i ładunkom często przewożonym drogą morską. Koncentrujemy się na towarach, ich nieodłącznych ograniczeniach lub warunkach transportu drobnicy z Chin oraz typach statków specjalnie zbudowanych do obsługi wysyłki takiego ładunku. Główne ładunki i towary, którym przyjrzymy się w tym artykule, to transport drobnicy z Chin, w tym także: żywność, inwentarz żywy, ropa naftowa i produkty pochodne, samochody i inne pojazdy, maszyny i urządzenia, suche ładunki masowe, płynne ładunki masowe oraz produkty chemiczne.